How can we help you?

Search by category

Co zrobić, gdy przesyłka zostanie uszkodzona?

Nadajemy i odbieramy coraz więcej paczek, a część z nich, czy to przez niewłaściwie opakowania, czy brak dbałości podczas transportu, może ulec zniszczeniu. Co zrobić, jeśli Twoja przesyłka doszła uszkodzona? Prezentujemy kilka najważniejszych i najbardziej potrzebnych informacji.

Kto odpowiada za stan przesyłki?

Za przesyłki od momentu ich odebrania od Nadawców, do momentu przekazania Odbiorcom odpowiadają firmy kurierskie. Klient (Nadawca lub Odbiorca), ma możliwość dochodzenia od firmy kurierskiej odszkodowania za utratę przesyłki, jej uszkodzenie oraz opóźnienie w dostawie. Jednak należy pamiętać, że uprawnionym do złożenia reklamacji może być każda ze stron.

Postępowanie w przypadku uszkodzonej przesyłki – rozwiązania prawne

Odbiorca przesyłki kurierskiej powinien sprawdzić jej stan, a w razie uszkodzeń spisać z kurierem protokół strat. Stan przesyłki można udokumentować protokołem nawet w przypadku wystąpienia drobnych uszkodzeń opakowania. Odbiorca może dopisać do protokołu sporządzonego przez kuriera własne uwagi, jeżeli nie zgadza się z tym, co opisał kurier. Oczywiście protokół taki powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Klienta, drugi dla firmy kurierskiej) oraz podpisany przez Klienta i przez kuriera. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki, ale nie spisze takiego protokołu, nie będzie mógł później wnosić reklamacji i oczekiwać rekompensaty za te uszkodzenia.

W momencie pokwitowania odbioru paczki bez żadnych zastrzeżeń wygasają prawa do reklamowania usługi oraz żądania odszkodowania, chyba że opakowanie nie nosi śladów zniszczenia, natomiast uszkodzona jest jego zawartość. Jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona, należy to zgłosić firmie kurierskiej w terminie do 7 dni od momentu odebrania przesyłki. Niestety trzeba się liczyć z tym, że w takim przypadku często trudno jest stwierdzić, czy wina za uszkodzenie przesyłki leży po stronie firmy kurierskiej, czy to Nadawca przesłał towar w stanie uszkodzonym lub, czy uszkodzenie nastąpiło z winy (np. zaniedbań w zabezpieczeniu) Nadawcy.

Wszystkie firmy kurierskie mają własne procedury reklamacyjne. Jeśli chcesz poznać szczegóły postępowania w przypadku konkretnych kurierów, cenne informacje znajdziesz na stronie pomoc w naszym serwisie.

 
Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

Write us

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them.

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept