How can we help you?

Search by category

Faktury i dokumenty finansowe / Jak otrzymać notę korygującą do faktury?

Nota korygująca służy sprostowaniu drobnych błędów, uzupełnieniu lub poprawieniu danych w ramach tego samego podmiotu. Nie można zmieniać notą danych nabywcy faktury na całkowicie inny podmiot. Najczęstsze przypadki korygowane notą: 

  • poprawa literówek w adresie lub nazwie firmy,
  • dodanie do nazwy firmy brakującego imienia i nazwiska jej właściciela lub inne uzupełnienie niepełnej nazwy firmy, 
  • dodanie adresu lub jego modyfikacja,
  • zmiana nazwiska właścicielki firmy po wyjściu za mąż.

Notę korygującą wystawia nabywca faktury. Pobierz zatem dostępny u nas wzór noty i uzupełnij go samodzielnie (zgodnie ze wskazówkami). Następnie zaloguj się do konta, na którym wystawiona była niewłaściwa faktura i wyślij do nas wiadomość przez formularz kontaktowy, dołączając skan wypełnionej noty. Po pozytywnej weryfikacji dokumentu, na Twój adres e-mail prześlemy Ci informację o akceptacji noty. 

Wzór noty do pobrania

Wzór wypełnionej noty (wskazówki)

 

UWAGA: Faktury wystawiane są na dane, które masz aktualnie wprowadzone na swoim koncie w sekcji dane do faktury. Korygując dane na wybranej fakturze, niestety nie rozwiązujesz źródła problemu. W celu uniknięcia ponownego wygenerowania faktury z niewłaściwymi danymi w kolejnym miesiącu koniecznie popraw dane na swoim koncie lub utwórz nowe konto z poprawnymi danymi. Instrukcję znajdziesz w artykule: W jaki sposób mogę zmienić dane do faktury na koncie?

Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

Write us

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them.

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept