How can we help you?

Search by category

Zwrot do Nadawcy

Usługa zwrotu do Nadawcy polega na zapewnieniu Nadawcy bądź osobie, która działa w jego imieniu możliwości wydania dyspozycji o przedmiocie zaprzestania realizacji usługi. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Odbiorcę (po jednej, dwóch lub trzech próbach doręczenia, w zależności od firmy kurierskiej), przesyłka może wrócić do Nadawcy lub firma kurierska może się skontaktować z Nadawcą celem ustalenia dalszego sposobu postępowania z przesyłką. Usługa zwrotu do nadawcy może niekiedy zostać wykonana przed podjęciem próby doręczenia (np. gdy nadamy paczkę, znajduje się ona w transporcie, ale odbiorca się rozmyślił.)

 
Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

Write us

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them.

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept